Favicon files not found

Samfunnsansvar

Gjenbruk av masser i godkjent deponi

 

Vestfoldbanen skal utvides til dobbeltspor og mulighet for høyhastighetstog.
Kopstad Massemottak er et viktig skritt på veien til at tiltakshaver skal kunne etablere Kopstad Godsterminal.
Hensikten med Kopstad godsterminal er å skape et logistikkområde der man kan drive en bærekraftig eiendomsutvikling innenfor målsetningen om overføring av gods fra vei til jernbane.
Kopstad Massemottak har mulighet til å ta imot 760 000 m3 masser for gjenbruk slik at man kan etablere godsterminal i henhold til fastsatt reguleringsplan. 
Kopstad Massemottak er et viktig skritt på veien til Kopstad Godsterminal.
Alle mottatte masser på Kopstad Massemottak skal benyttes til oppbygging av arealene tilhørende Kopstad Godsterminal. 
Vi arbeider etter godkjente planer, både hva angår miljø, geoteknikk og HMS.
Alle masser som leves til Kopstad Massemottak kan anses som nyttiggjort med høy miljøeffekt.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner