Favicon files not found

Om Kopstad Massemottak

Kopstad Kopstad Massemottak

Moderne inert deponi rett ved E18 i Holmestrand

Mineralske avfallsmasser benyttes til grunnarbeider for Kopstad godsterminal, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften.
Disse massene erstatter andre masser, og Kopstad Massemottak er således å betrakte som nyttig formål. Masser levert hit kan dermed anses som materialgjenvinning.

Vi har mulighet til å ta imot masser for gjenbruk slik at man kan etablere godsterminal i henhold til fastsatt reguleringsplan. 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner