Favicon files not found

Kopstad Massemottak

Deponiet kan ta imot lettere forurensede mineralske masser.

Kopstad massemottak er godkjent av Fylkesmannen som et inert deponi (Kategori 3) med tillatelse til mottak av lettforurensede og rene avfallstyper som:

  • Betong/rivemasser
  • Jord/Gravemasser
  • Murstein
  • Takstein

Mottaket ligger mellom Helland-krysset og Kopstad-krysset i Horten kommune, Vestfold og Telemark Fylke.
Mineralske avfallsmasser benyttes til grunnarbeider for nytt område, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften.
Disse massene erstatter andre masser, og Kopstad Massemottak er således å betrakte som nyttig formål. Masser levert hit kan dermed anses som materialgjenvinning.

 

Kjørebeskrivelse fra nord finnes her

Kjørebeskrivelse fra sør finnes her

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner